Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

artikel 1: algemene bepalingen
de webshop van Modemoiselle², door Camille Pierpont, biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen , producten te kopen uit de webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website(klant). Bij een plaatsing van een bestelling via de webwinkel van Modemoiselle² moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behouden wanneer deze  voorafgaand ,schriftelijk  en uitdrukkelijk door Modemoiselle² zijn aanvaard.

Artikel 2: prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds BTW Incl. en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en belastingen.

Indien er reservatie, leverings- of administratiekosten worden aangerekend , wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: aanbod
Het aanbod op onze website wordt  met de grootste zorgvuldigheid samengesteld , maar het is toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, niet up-to date of fouten bevat. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Modemoiselle² niet. Modemoiselle² is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Modemoiselle is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiele fouten of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft i.v.m maten, kleur, beschikbaarheid leveringstermijn of leveringswijze , vragen wij de klant om op voorhand contact op te nemen met ons in de winkel of per telefoon.

Artikel 4: online aankopen

Al onze artikelen zijn uniek, dus gaan we na of het artikel nog beschikbaar is. We bezorgen u zo snel mogelijk een bevestigingsmail. In deze mail staan de betalingsgegevens. Van zodra het geld op de rekening van Modemoiselle² staat, wordt het artikel binnen de drie werkdagen verstuurd of aan huis geleverd..  Kies je voor reservatie in onze fysieke winkel , dan reserveren we het artikel 2 dagen. Na deze twee dagen hebben wij het recht de reservatie te annuleren.

Modemoiselle² is gerechtigd een bestelling te weigeren in gevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5 : levering

Wilt u uw pakketje graag geleverd  elders in Europa, vragen wij om contact met ons op te nemen.

Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering (die niet vermeld stond op de webshop of bevestigingsmail) ) moeten door de klant onverwijld gemeld worden aan Modemoiselle².

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Modemoiselle² was geboden.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Modemoiselle².

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Modemoiselle² te wijzen.

Artikel 7: klantendienst.
De klantendienst is bereikbaar op het nummer 0460 96 31 25 tijdens kantooruren of via email camille@Modemoiselle.be of per post Doorniksesteenweg 14, 8510 Bellegem.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8: Privacybeleid
Modemoiselle² hecht belang aan uw privacy en gebruikt hiervoor de nieuwe Europese wetgeving GDPR van kracht sinds 1 Januari 2018 als referentie. Hoewel de meeste informatie op onze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacybeleid”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.Modemoiselle.be en eventuele subdomeinen (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Modemoiselle² en haar klanten, prospecten en business partners.

Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder.
Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we gegevens bewaren.

Het verzamelen en gebruiken van informatie

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit beleid te aanvaarden. Gebruik deze website niet wanneer u hiermee niet akkoord bent. De persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen zullen door ons worden opgeslagen en verwerkt voor marketingdoeleinden, klantenbeheer, marktonderzoek, aftersales service, het analyseren van verkoopgegevens, audit en om met u in contact te treden in overeenstemming met uw voorkeuren. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG).

Soorten persoonsgegevens:

 Modemoiselle² kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Contactinformatie:  voornaam, achternaam, straat, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres

Toestemming voor marketinggebruik,

Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website

De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens

Gebruik persoonsgegevens

Opmaak en opvolging offerte

Klantenservice bijv. uitnodigingen voor evenementen, Uitvoeren van een overeenkomst

Verzenden van facturen

Verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen

Klanttevredenheidsonderzoeken:

Statistische doeleinden 

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Modemoiselle² wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Modemoiselle² garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). In elk geval worden ze minstens 5 jaar bewaard.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Voor vragen  over je gegevens en de bescherming van jouw privacy kan je contact opnemen met ons..

Ons privacybeleid is laatst gewijzigd op 21/07/2020

Artikel 10: wijziging voorwaarden.                                                                                                               
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar  verwezen  wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Modemoiselle². Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden